Mecbur adamın adaylığı

Yaşar Kemal en önemli eseri İnce Memed’i “içinde başkaldırma kurduyla doğmuş insanın romanı” olarak tanımlamıştı. Büyük yazarımıza göre bu nedenle İnce Memed bir “mecbur adamdı”. Mecbur adam ifadesi edebiyatımız için geçerli olduğu kadar siyasi hayatımız için de geçerli. Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olmak ve cumhurbaşkanı olarak Türkiye’yi bu karanlıktan çıkarmak zorunda. Bu adaletsiz düzeni değiştirme“Mecbur adamın adaylığı” yazısının devamını oku

Yirmi birinci yüzyılda devlet-odaklı kalkınmacılık: Neler yapılmalı, kim için ve nasıl olmalı?

Devletlere ekonomik kalkınma süreçlerinde oldukça pasif bir rol biçen neoliberal yaklaşım, 2008 küresel ekonomik krizi ile birlikte daha yaygın ve ciddi olarak sorgulanmaya başlanmıştır. Büyüme rakamlarındaki düşüşler, büyümeyle yeterli istihdamın yaratılamaması, enflasyon, sürdürülemez borçlanma ve ülkeler arasında ve ülkelerin içerisinde gelir dağılımının bozulması başlıca sorunlar olarak ortaya çıkmaktadır. Ekonomik sorunların yanı sıra ve onlarla da“Yirmi birinci yüzyılda devlet-odaklı kalkınmacılık: Neler yapılmalı, kim için ve nasıl olmalı?” yazısının devamını oku

Bütçenin niteliği ve siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan önemi

Bu makalede ülkemizde adı çok söz edilen ama bir türlü gerçek konumu çerçevesinden tartışılamayan ve Maliye Politikasının en önemli uygulama aracı olan bütçenin niteliğini ve toplumların hayatı içindeki rolü ve önemini ele almaya çalışacağız. Çok kısa bir tanım vermek gerekirse “bütçe” devletin belirli bir dönem içinde yapmayı taahüt ettiği harcamaları ile bunları karşılamak üzere toplamayı“Bütçenin niteliği ve siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan önemi” yazısının devamını oku

Vergilerin toplanması ve harcanmasında sivil inisiyatiflerin ve sivil toplum kuruluşlarının rolü

Giriş Bir kelimenin önüne sivil sıfatı eklediğinizde aslında onun kamu ile ilişkisiz olduğuna vurgu yapmak istersiniz. Türkçeye Fransızcadaki “civil” sözcüğünde geçen sivil kelimesi, yurttaşlığa ilişkin, siyasi, medeni gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Sivil Toplum Örgütleri en genel şekilde, Devletten bağımsız olarak, tamamen gönüllü birlikteliğe dayalı ve üyelerinin çıkarlarının ötesinde toplumsal çıkar amaçlı çalışan, kar amaçsız ve yasal“Vergilerin toplanması ve harcanmasında sivil inisiyatiflerin ve sivil toplum kuruluşlarının rolü” yazısının devamını oku

Vergilendirme ve kamu hizmeti ilişkisi üzerine notlar

Giriş Türkiye’de hukuk fakültesine başlayan bir öğrencinin birer kamu hukuku kavramı olarak en çok duyacağı terimlerden ikisi kamu hizmeti ve vergilendirmedir. Özellikle ders kitaplarının kuramsal kısımlarının güncellenmesindeki yavaşlık da dikkate alındığında, aynı öğrencinin vergi hukuku dersinde vergilendirme ilkeleri başlığında duyacağı ilkelerden birisi “verginin karşılıksızlığı” olacaktır. Öğrenci idare hukuku dersine devam ettiğinde kendisine uzunca bir süre“Vergilendirme ve kamu hizmeti ilişkisi üzerine notlar” yazısının devamını oku

Türkiye ve Avrupa’dan örneklerle vergi üzerine düşünceler

Vergi adaletsizliği ülkemizdeki tek adam rejiminin ekonomi-politiğinde önemli bir rol oynuyor. Geçen yıl Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın dünyada politika faizini indiren yegâne merkez bankası olması suretiyle Türk lirasının değeri kasten düşürüldü. Halen de düşüş devam ediyor. Bu beceriksizlik ya da liyakatsizliğe bağlı bir hatadan değil, kasıtlı olarak halktan sermayeye servet aktarma hedefinden kaynaklıydı. 2020’nin birinci“Türkiye ve Avrupa’dan örneklerle vergi üzerine düşünceler” yazısının devamını oku

Sayıştay ama nasıl bir Sayıştay?

Mali yargının esasını teşkil eden Sayıştay yetkisini T.C. Anayasası’ndan alıyor. Modern anlamda 21.02.1967 tarih ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu ile yetki ve görevleri düzenlenmiştir. TBMM’ye rapor sunan Sayıştay; 03.12.2010 tarihli 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Yüksek Denetleme Kurumunun da kendisine bağlanmasıyla birlikte KİT’ler hakkında da Meclise rapor sunan bir Kuruma durumundadır. Günümüzde Sayıştay; liyakatten uzak,“Sayıştay ama nasıl bir Sayıştay?” yazısının devamını oku

Vergi ve demokrasi

Günümüz toplumları ile ilgili olarak düşünecek olursak, vergi ile demokrasi arasındaki ilişki konusunda çok fazla yayın ve tartışma olduğunu söylemek zordur. Kuşkusuz zaman zaman çeşitli ülkelerde yeni konan ya da oranları yükseltilen vergilerle ilgili olarak toplumsal tepkilere, protestolara, günler süren yürüyüşlere raslamak mümkündür. Son olarak Macaristan’daki kitlesel tepki bu türden bir örnektir. Birkaç yıl önce“Vergi ve demokrasi” yazısının devamını oku

Türkiye sanayisi geleceği tasarlayabilir

Tarih sayfalarında Türkiye’nin siyasi, ekonomik, sosyal ve hukuki anlamda en sıkıntılı dönemi olarak yer alacağı şüphesiz olan Ak Parti döneminin seçim sandığında, halkın iradesi ve isteğiyle sona ereceği günlere adım adım yaklaşıyoruz. Türkiye tarihinin en büyük ekonomik ve siyasi krizlerinden birini yaşıyor olmamız arkalarında bırakacakları enkazın büyük- lüğünü göstermektedir. Hukuktan, adaletten ve parlamenter sistemden uzaklaşarak,“Türkiye sanayisi geleceği tasarlayabilir” yazısının devamını oku

Uluslararası vergi gelişmeleri

KÜRESELLEŞME VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 1.1. Küreselleşme Vergi sistemleri ekonomik sistemlerin türevidir. Ekonomide meydana gelen gelişmeler doğrudan vergi sistemlerini de etkilemektedir. 20’nci yüzyılın son çeyreğinden, özellikle de 1980’lerden bu yana yaşadığımız küreselleşme sadece ekonomik sistemler ve ekonomi politikalarında değil vergi sistemleri ve politikalarında da büyük değişikliklere yol açmıştır. Bu değişimi gelişmekte olan ülkeler yanında gelişmiş ülkeler de“Uluslararası vergi gelişmeleri” yazısının devamını oku