CHP Türkiye’ye Nasıl Bir Dış Politika Öneriyor? CHP PROGRAMI’NDA DIŞ POLİTİKA (2008 / Sayfa 119-141) YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ Dünyada saygınlığın ve etkinliğin ölçütleri, demokrasiye bağlılık, insan haklarına saygı, ekonomik gelişmişlik ve kendini savunma kabiliyetidir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin dış politikası barışçıdır. CHP, Atatürk’ün Yurtta Barış, Dünyada Barış ilkesinin doğal sahibi ve takipçisidir. CHP, Türkiye’nin dış yazısının devamını oku

Dış Politikada Son 20 Yıl Ak Parti’nin 2002’de iktidara gelmesinden günümüze kadar geleneksel Türk Dış Politikası’nda ciddi bir dönüşüm medyana gelmiştir. Geleneksel dış politika terk edilirken ittifaklar devam etmekle beraber önemli dalgalanmalar yaşanmıştır. Bu değişim elbette sadece Türkiye’nin komşularıyla ve Batıyla olan ilişkileriyle alakalı değildir. İçeride yaşanan değişim de Türkiye’nin dış ilişkilerini olumsuz yönde etkilemiştir. yazısının devamını oku

Dış Politikada “Fabrika Ayarlarına” Dönmek, Birçok Sorunu Kendiliğinden Çözer! Adalet ve Kalkınma Partisi dönemi Türkiye – Rusya Federasyonu ilişkileri, devletler arası ilişkilerden ziyade liderler arası ilişkiler temelinde geliştirilmiş ve bu şekilde yürütülmüştür. Cumhuriyet tarihimiz boyunca, özellikle SSCB döneminde iktisadi alanda stratejik sayılabilecek bir ilişki söz konusuyken, Rusya Federasyonu’nun ilk on yılında ilişkiler siyasi boyut kazanarak yazısının devamını oku

“Aynı Eski Melodi” mi? Geç Osmanlı’dan Erken Türkiye Cumhuriyeti’ne Dış Politika’da Anlayış Değişimi Lozan görüşmeleri sırasında İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon, İsmet Paşa’ya alaylı bir şekilde şu sözleri söylemişti: “İsmet bana en ziyade bir müzik kutusunu hatırlıyorsun, zira tekrar, tekrar ve tekrar, aynı eski melodiyi çalıyorsun- egemenlik, egemenlik, egemenlik.” Bu sözler, Curzon’un konferans boyunca İsmet yazısının devamını oku

Bölge Merkezli Dış Politika Türkiye 2000’li yıllara uluslararası arenanın saygın, sözü dikkate alınan bir dünya gücü olarak girmiştir. Bu olgu, İngiltere’de yayınlanan The Independent gazetesinin ödüllü dış politika yorumcusu Rupert Cornwel’in 18 Şubat 1999 günlü yazısının başlığıdır: “Türkiye’nin başlıca bir dünya oyuncusu olarak yükselişi…” Cornwell, Türkiye’nin “kırılgan bir hükümet” tarafından yönetilmesine, “terörün acılarını” yaşamasına ve yazısının devamını oku

Doğu Akdeniz’in Önemi ve Türkiye Doğu Akdeniz, Türkiye için jeopolitik, jeostratejik ve jeokültür açısından önem arz etmektedir. Türkiye, batısında Avrupa ülkeleri, kuzeyinde Rusya, kuzeydoğusunda Kafkas ülkeleri, güneyinde Ortadoğu ülkeleri ve doğusunda Hazar havzası bulunmaktadır. Bununla beraber enerjiye sahip bölge devletleriyle bu enerjiye ihtiyaç duyan ülkeler arasında kilit konumdadır. Diğer önemli konu ise dört tarafında farklı yazısının devamını oku

Türkiye – Çin İlişkileri ve AKP’nin Uygur Politikasında Yaşanan Büyük Dönüşüm 2021 yılı hem Çin hem de Türkiye-Çin ilişkileri için önemli bir yıl dönümüdür. 2021, Çin Komünist Partisi’nin 100. kuruluş yıl dönümü, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun da 40. yılıdır. Kırk yıllık süreçte iki ülke arasındaki ilişkiler hem ciddi bir biçimde yazısının devamını oku

Model Tartışması Bağlamında Müslüman Kardeşler Hareketi Müslüman Kardeşler Hareketinin Evrimi Müslüman Kardeşler (MK) Mısır ve Ortadoğu’daki sempatizan ağıyla İslam coğrafyasındaki en örgütlü İslami tandanslı yapıdır. Örgütün uzun yıllar benimsediği şiddet karşıtı tutum ve sosyal dayanışma faaliyetleri muhafazakârlar arasında büyük sempati kazanmasına vesile olmuştur. Bu durum Hüsnü Mübarek sonrası dönemde MK’in Mısır’da en büyük aktör olarak yazısının devamını oku

Demokrasi Yalnızca Anayasaya İlgili Hükümleri Yazarak Sağlanamaz! Yunus Emre, Şule Özsoy Boyunsuz ve Burak Bilgehan Özpek, Burak Cop’un soruları yanıtladı… Burak Cop: Sevgili Şule Özsoy Boyunsuz, Burak Bilgehan Özpek ve Yunus Emre; hoş geldiniz. Bu açık oturuma teşrif ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin temel meselelerini ele aldığımız bir serinin ilk oturumu için bir araya yazısının devamını oku

Nisan 2017’de Kaybettiğimiz Ne İdi? 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halkoylamasında ‘atı alanın Üsküdar’ı geçmesiyle’ kabul edilen ve 2018 yazında tüm hükümleriyle yürürlüğe giren anayasa değişiklikleri, Osmanlı-Türk anayasa tarihinin en vahim gelişmelerinden biridir. Bu toprağın anayasacılığı, sık aralıklarla yaşadığı olumsuzluklara ve çok partili yaşamda neredeyse her on yılda bir maruz kaldığı askeri müdahalelere rağmen, gelişimi yazısının devamını oku