İkinci Yüzyıl Yayın Kurulu Sordu, DPT Eski Müsteşarı, İstanbul Milletvekili İlhan Kesici Cevapladı: Devlet ve Planlama Türkiye’nin iktisat tarihi içinde planlamanın yeri nedir? İlhan Kesici: Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ekonomi politikası başlangıç yıllarında, İzmir Türkiye İktisat Kongresi’nde de tartışıldığı gibi, özel sektöre dayalı karma ekonomi modeli diyebileceğimiz bir modeldir. Serbest ekonomi ve özel sektörden yanadır. Sadece yazısının devamını oku

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke: Küresel Ticaret Yeniden Şekillenirken Türkiye: Fırsatlar ve Zorunluluklar COVİD-19 salgını ile geçirdiğimiz ikinci yılı geride bırakıyoruz. Salgın, sağlıktan ekonomiye, tarımdan ticarete hayatın her alanında ciddi etkilere yol açtı, açmaya da devam ediyor. Aynı zamanda salgın, yarattığı sonuçlar doğrultusunda başta ekonomi olmak üzere her alanda mevcut düzenin yeniden tartışılmasına neden yazısının devamını oku

CHP Sözcüsü Faik Öztrak sorularımızı yanıtladı: Ekonomik Buhranın Sebebi Ne? Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ekonomik krizi ile karşı karşıyayız. Ne oldu da bu noktaya geldik? Bu ağır buhranın sebeplerini nasıl tahlil etmeliyiz? Bu noktaya elbette bir günde gelmedik. Bu günlere gelişimizde önemli milatlar var. Bunlardan ilki 6 Aralık 2014’tür. Erdoğan’ın, o gün söylediği “Ben alışılmış yazısının devamını oku

Yerel Yönetimler Hakkında CHP Ne Diyor? YEREL YÖNETİM REFORMU ŞART CHP Programı (2008)YEREL YÖNETİM, YERİNDEN YÖNETİM CHP yerel yönetimleri, yerel iktidar odakları olarak değil, yerel demokrasi odakları olarak görür. Yerel demokrasiyi, ulusal düzeydeki demokrasiye rakip olarak değil, onun tamamlayıcısı olarak benimser. Cumhuriyet Halk Partisi’nin yerel yönetim vizyonunun odağında insan merkezli bir kentsel ve toplumsal kalkınma yazısının devamını oku

Büyükşehir Belediyelerinin Yerel Yönetim Sistemine Ait Yapısal Sorunları ve Çözüm Önerileri A) Belediye Meclis Yapısı: Yüksek malumları olduğu üzere, mevcut yerel yönetim sistemimiz liyakate dayalı hiyerarşik iki kademeden oluşmaktadır. Şöyle ki, ilçe belediyesi yalnızca kendi hakimiyet alanındaki halkın ihtiyacı olan hizmetleri yürütmekte iken, büyükşehir belediyesi il hudutları içerisinde (ilçeler de dahil) bütün il halkının ortak yazısının devamını oku

CHP’nin Yerel Yönetim Vizyonu Sayın Başkanım yerel yönetimler hakkındaki partimizin vizyonunu ortaya koyarken üzerinde durduğunuz temel kavramların başında yerel yönetimlerin güçlendirilmesi geliyor. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesinden ne anlamak gerekir? Bu alanda hangi adımları atmayı planlıyorsunuz? Türkiye’de kamu yönetimi, hizmetlerin vatandaşa daha etkili ulaştırılması amacıyla; merkezi yönetim ve yerel yönetimler olarak ikiye ayrılmıştır. Yerel yönetim hizmetlerinin büyük yazısının devamını oku

Sosyal Demokrat Bir Yerel Yönetim Vizyonu Subsidiarity (hizmette halka yakınlık) ne ifade ediyor? Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi bakımından bu ilke neden önemlidir? Türkiye’yi hizmette halka yakınlık bakımından basamaklarınca yerine getirilmesi değerlendirmenizi istesek, Türkiye’nin durumunu nasıl değerlendirirsiniz? Dilimizde “yerellik ilkesi” olarak da kullanılan “hizmette halka yakınlık” ilkesi (subsidiarity, subsidiarité), Kilise Hukukundan kaynaklanmakta olduğu bilinen ve yazısının devamını oku

Avrupa Yerel Yönetimler Şartı: Demokrasinin Demokratikleşmesi Temsili demokrasi bütün dünyada kriz içinde. Bazı ülkelerde otoriter rejimlere yol açtı. Macaristan, Polonya, Türkiye bunun örnekleri. İşleyen bir demokrasiye sahip ülkelerde de katılımın düşük olması, insanların sisteme yabancılaşması büyük bir endişe kaynağı. Bunun yanında temsili demokrasinin ekolojik, epidemik, göç gibi günümüzdeki küresel sorunlara çözüm bulmakta yetersiz kaldığı görüldü. yazısının devamını oku

Aydın Örneğinde Yerel Kalkınma Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınma alanında hangi adımları atıyorsunuz? Kırsalda kalkınmayla ilgili sayabileceğimiz onlarca projemiz halen faal olarak işlerken, yeni projelerimizi de olgunlaştıkça devreye alıyoruz. Tek tek bu projeleri saymaktansa bu projelerin arkasındaki bakış açısını, işin felsefesini paylaşmanın daha yerinde olacağını düşünüyorum: Bizler kalkınmanın yerelden başlaması gerektiğine inanıyoruz; temel çıkış yazısının devamını oku

Yerel Vergiler, Vatandaşlık ve Demokratik Katılım Vergilendirmenin modern Avrupa’da devletin gelişimi sürecinde siyasi katılım üzerindeki etkisi açıktır. Vatandaşlardan düzenli vergi toplanması, kamu malları ile temsil konusunda yeni istemleri gündeme getirmiştir. Vatandaşlar ve devlet arasındaki bu “vergi pazarlığı” sürecinin, siyasete katılım, vergi uyumu ve hesap verebilir yönetimin birlikte ortaya çıkışının temelini oluşturduğu düşünülmektedir. Devlet ve vatandaşlar yazısının devamını oku