Zor Zamanlarda Yerelde(n) İktidar Olmak Neoliberal ekonomi politikalarının yarattığı eşitsizliklerin ve toplumsal alanda artan kutuplaşmanın da etkisiyle birçok ülkede otoriter popülist hareketler yükselişe geçti. Bununla birlikte aynı dönemde önemli metropol kentlerin yönetimi için yapılan seçimleri ise merkezi hükümetlere alternatif olarak sol, sosyal demokrat, liberal partiler ya da bağımsız adaylar kazandı. Bu durum, yerel düzeyde yükselen yazısının devamını oku

Kırsal Kalkınma Neden Önemli? Kırsal kalkınmada yerel öncelikli anlayışa doğru bir geçiş yaşanıyor. Burada bahsedilen ‘yerel’ kavramı önceki dönemlerdeki durağan, geri kalmışlığı yansıtan yerelden çok farklı. Günümüzde yerel bulunduğu coğrafyanın bilgisine sahip örtük bilginin taşıyıcısı konumunda değerlendiriliyor ve bu kişiye ve yerele gömülü bilgi artık rekabetçiliğin ana unsurlarından biri olarak görülüyor. Bu yeni yerelin gelişebilmesi, yazısının devamını oku

Kent Konseyleri ve Yerelde Demokrasi Aslında Türkiye’de pek de yeni olmayan kent konseyleri, demokrasinin yerelleşmesi için önemli kurumlardan bir tanesi. Yerel düzeyde örgütlenen yüzlerce sivil toplum örgütlerinin, devlet kurumlarının, üniversitelerin, muhtarların, derneklerin, odaların ve siyasi partiler gibi birçok kurumun katılımıyla oluşan kent konseyleri şehirlerin, ilçelerin veya mahallelerin sorunlarına çözüm ararken bunu demokratik yollarla hayata geçiriyor. yazısının devamını oku

Yerel Demokrasinin Kayyum ile İmtihanı: “AKP Tipi” Belediye Anlayışı Türkiye’de demokratikleşme tartışmalarında başı çeken ve İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’nde de özel olarak dile getirilen konular arasında, yeni bir Merkez-Yerel dengesi kurulması, bu çerçevede kayyum uygulamalarına son verilip, seçimle gelen belediye başkanlarının ancak seçimle görevden gitmelerinin güvence altına alınması yer almaktadır. Gerçekten de son birkaç yıldır yazısının devamını oku

İBB, İklim Krizi, Engeller Dünya bir süredir Küresel İklim Krizi’ni daha yoğun bir şekilde tartışıyor. İklim krizi karşısında yeni bir küresel yeşil mutabakat ihtiyacı da sıklıkla gündeme geliyor. Bu tartışmalarda kentlerin ve kent yönetimlerinin yeri de çok ciddi bir gündem başlığı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak iklim krizi hakkındaki görüşlerinizi ve İstanbul Belediyesi’nde bu konu yazısının devamını oku

Kentsel Çeşitlilik, Kent Yönetimi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yerel yönetimler; kentsel ayrışmalar, güç ilişkileri ve mekansal adaletsizliklerle mücadelede dönüştürücü roller oynayabilir. Yerleşim alanlarından kentsel istihdama, altyapı hizmetlerinden kültür-sanata, her tür yerel hizmet alanına çoklu ayrımcılıkları içeren bir toplumsal cinsiyet eşitliği optiği ile yaklaşmak; varolan kimi hizmetleri dönüştürmenin yanı sıra yeni hizmet alanlarının da keşfedilmesine olanak yazısının devamını oku

Türkiye’de Yerel Demokrasi ve Kayyım Tartışması Türk yönetim geleneği içinde yerel yönetimler her zaman merkezi yönetimin bir uzantısı olarak kabul edilmiştir. Kamusal hizmetler içinde kentsel nitelikli hizmetleri düzenli ve sağlıklı şekilde sunan, merkezi yönetimin yetersiz kaldığı alanlarda görevler üstlenen ve siyasi konular karşısında nötr kalan birer hizmet birimi olarak kabul edilmişlerdir. Modern yerel yönetim birimleri yazısının devamını oku

İkinci Yüzyıla Doğru, Doğru Belediyecilik Çankaya Belediye Başkanı olarak merkezi yönetimle ilişkilerinizde karşılaştığınız en önemli zorluklar nelerdir? Bir ilçe belediye başkanı olarak yeni bir merkez-yerel dengesinin oluşması için hangi adımları gerekli görüyorsunuz? Türkiye son dönemde yönetime vatandaş katılımının engellendiği, karar alma süreçlerinin gittikçe merkezileştiği ve tek elde toplandığı, sivil toplumun ve yerel inisiyatiflerin devre dışı yazısının devamını oku

Yerel Yönetimlerde Deform: Bir Açmaz Olarak Yerel Yönetim Reformu Kurumlar, reforma kapılarını kapadıkça sona doğru ilerler, sona doğru ilerledikçe de reform yapma olasılığından uzaklaşırlar. İktidarlar için de aynısını söylemek mümkün. Reform kapasitesi, kendini yenileme gücünü gösterir. Bu sağlıklı bir bünyenin de belirtisidir. Çünkü reform söz konusuysa eleştiri, özeleştiri, tartışma, değerlendirme ve hatta istişarenin büyük oranda yazısının devamını oku

Göç, Türkiye’yi Göçertmeden Hastalıklara karşı bir ilaç üretimi sürecinde yan etkileri hesaplanır ve ya kullanan için önlem alınır ya da ilaçta bazı olumsuz sonuçları gidermek üzere iyileştirmeye yönelik düzenlemeler yapılır. Planlar projeler de hayata geçirilirken sonrası masaya yatırılır. Yani, “Ben yaptım oldu” mantığına yaslanmadan kullanım/hizmet aşamasında ortaya çıkabilecek olası sorunlar irdelenir. Aksi takdirde ‘sil baştan’ yazısının devamını oku