Problemlerin Çözümü için Ülkelerin Aynı Masada Olmaları Gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi bölgede barış ve huzur iklimini yaratmak amacıyla Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurulmasını öneriyor. Bu teşkilata başlangıçta Türkiye, Suriye, İran ve Irak’ın katılması öngörülüyor. İkinci Yüzyıl Dergisi adına Yunus Emre konuyu uzmanların tartışmasına açan bir açık oturum gerçekleştirdi. Açık oturuma CHP İstanbul Milletvekili Ünal yazısının devamını oku

Afganistan’da Askerle Bu İşi Çözemezsiniz! İkinci Yüzyıl Dergisi’nden Yunus Emre, Hüseyin Can, Burak Cop ve Zeynel Emre CHP Eski Genel Başkanı ve Dışişleri Eski Bakanı Hikmet Çetin ile Dışışleri Bakanlığı’nın yapısından, geleneklerine; Balkanlardan, Afganistan’a kadar dünü ve bugünü konuştu. Çetin, güncel Afganistan tartışmaları için “Taliban’ı dışlayarak, Hükümeti dışlayarak yapılacak bir hareket yanlış olur. Risklidir, çok yazısının devamını oku

Biden’ın Dış Politikasını Anlamak Türkiye-ABD ilişkileri özellikle ikili ilişkilerin akıbetinin en çok gündemde olduğu bugünlerde S-400, Doğu Akdeniz, Suriye, Halkbank Davası gibi konu başlıkları kapsamındaki gelişmelerin, açıklamaların yorumlanması ve bu konulardaki çoğunlukla teknik hususların irdelenmesi ile gündeme getiriliyor. Bu gündem sırasında özellikle ABD’nin 46. Başkanı Joe Biden’in dış politikasının genel ilkeleri, ABD’nin iç dinamikleri göz yazısının devamını oku

Avrupalı ve Avrupa Birliği Üyesi Türkiye Geçtiğimiz Şubat ayında Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine ve Avrupa’daki kardeş partilerin liderlerine bir mektup yazdı. Avrupalı Türkiye vizyonunu sahiplenen bu mektupta Kılıçdaroğlu, İkinci Genel Başkanımız İsmet İnönü’nün Türkiye ve AB arasındaki ilişkileri kuran 1963 tarihli Ankara Anlaşmasını imzalarken söylediği şu sözleri hatırlattı: “Beşeriyet tarihi yazısının devamını oku

CHP Türkiye’ye Nasıl Bir Dış Politika Öneriyor? CHP PROGRAMI’NDA DIŞ POLİTİKA (2008 / Sayfa 119-141) YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ Dünyada saygınlığın ve etkinliğin ölçütleri, demokrasiye bağlılık, insan haklarına saygı, ekonomik gelişmişlik ve kendini savunma kabiliyetidir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin dış politikası barışçıdır. CHP, Atatürk’ün Yurtta Barış, Dünyada Barış ilkesinin doğal sahibi ve takipçisidir. CHP, Türkiye’nin dış yazısının devamını oku

Dış Politikada Son 20 Yıl Ak Parti’nin 2002’de iktidara gelmesinden günümüze kadar geleneksel Türk Dış Politikası’nda ciddi bir dönüşüm medyana gelmiştir. Geleneksel dış politika terk edilirken ittifaklar devam etmekle beraber önemli dalgalanmalar yaşanmıştır. Bu değişim elbette sadece Türkiye’nin komşularıyla ve Batıyla olan ilişkileriyle alakalı değildir. İçeride yaşanan değişim de Türkiye’nin dış ilişkilerini olumsuz yönde etkilemiştir. yazısının devamını oku

Dış Politikada “Fabrika Ayarlarına” Dönmek, Birçok Sorunu Kendiliğinden Çözer! Adalet ve Kalkınma Partisi dönemi Türkiye – Rusya Federasyonu ilişkileri, devletler arası ilişkilerden ziyade liderler arası ilişkiler temelinde geliştirilmiş ve bu şekilde yürütülmüştür. Cumhuriyet tarihimiz boyunca, özellikle SSCB döneminde iktisadi alanda stratejik sayılabilecek bir ilişki söz konusuyken, Rusya Federasyonu’nun ilk on yılında ilişkiler siyasi boyut kazanarak yazısının devamını oku

“Aynı Eski Melodi” mi? Geç Osmanlı’dan Erken Türkiye Cumhuriyeti’ne Dış Politika’da Anlayış Değişimi Lozan görüşmeleri sırasında İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon, İsmet Paşa’ya alaylı bir şekilde şu sözleri söylemişti: “İsmet bana en ziyade bir müzik kutusunu hatırlıyorsun, zira tekrar, tekrar ve tekrar, aynı eski melodiyi çalıyorsun- egemenlik, egemenlik, egemenlik.” Bu sözler, Curzon’un konferans boyunca İsmet yazısının devamını oku

Bölge Merkezli Dış Politika Türkiye 2000’li yıllara uluslararası arenanın saygın, sözü dikkate alınan bir dünya gücü olarak girmiştir. Bu olgu, İngiltere’de yayınlanan The Independent gazetesinin ödüllü dış politika yorumcusu Rupert Cornwel’in 18 Şubat 1999 günlü yazısının başlığıdır: “Türkiye’nin başlıca bir dünya oyuncusu olarak yükselişi…” Cornwell, Türkiye’nin “kırılgan bir hükümet” tarafından yönetilmesine, “terörün acılarını” yaşamasına ve yazısının devamını oku

Doğu Akdeniz’in Önemi ve Türkiye Doğu Akdeniz, Türkiye için jeopolitik, jeostratejik ve jeokültür açısından önem arz etmektedir. Türkiye, batısında Avrupa ülkeleri, kuzeyinde Rusya, kuzeydoğusunda Kafkas ülkeleri, güneyinde Ortadoğu ülkeleri ve doğusunda Hazar havzası bulunmaktadır. Bununla beraber enerjiye sahip bölge devletleriyle bu enerjiye ihtiyaç duyan ülkeler arasında kilit konumdadır. Diğer önemli konu ise dört tarafında farklı yazısının devamını oku