Emre Erdoğan, Ersin Kalaycıoğlu ve Erol Tuncer Tartıştı: Nasıl Bir Seçim Sistemi? Burak Cop: İkinci Yüzyıl dergimizin dördüncü sayısı kapsamındaki açık oturumumuza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Türkiye için nasıl bir seçim sistemi. Bu alanda bir duayen olması, yıllardır bu konulara kafa yoran ve yayınlar yapan bir vakfın başkanı olması hasebiyle Sayın Erol Tuncer’le başlamak istiyorum. yazısının devamını oku

Dünyada Seçim Sistemleri Seçimler en genel tanımı itibariyle seçmenlerin tercihlerinin sandalyeye dönüşme aracıdır.  Oylar sandalyeye dönüştürülürken birçok farklı metot kullanılmaktadır. Artan nüfus düşünüldüğünde Eski Yunan’da agorada el kaldırma şeklinde yapılan seçimlerin pratikte uygulanamayacağı ortadadır.             Seçim sistemleri temsiliyet ve istikrar dengesinde farklı yerlerde konumlanmaktadırlar. Genel olarak bakıldığında, etkin parti sayısı ve koalisyon olasılığı nispi temsil yazısının devamını oku

CHP Avrupa Birlikleri Başkanları Tartıştı: Avrupa’da Seçim Sistemleri Nasıl İşliyor? CHP’nin Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İsviçre, İngiltere, İsveç ve Danimarka Birlik Başkanlarıyla hem yaşadıkları ülkelerdeki secim sistemini hem de o ülkelerde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının Türkiye seçimlerine katılma biçimlerini konuştuk… Necdet Saraç: Sevgili arkadaşlar bildiğiniz gibi bir süredir ”İkinci Yüzyıl” dergisini çıkartıyoruz. İstanbul Milletvekilimiz Yunus yazısının devamını oku

CHP Seçim Yasaları İçin Ne Diyor? CHP Programı (2008):ÇOĞULCU DEMOKRASİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILACAK!  “CHP Halkın politika ve partilerle yabancılaşması sonucunu doğuran amaçlayan, toplum kesimlerinin siyasete geniş boyutta katılımını kısıtlayan anlayışları reddeder. Anayasanın temel hak ve özgürlüklerin engelini oluşturan tüm maddeleri değiştirilecek: Cumhuriyet Halk Partisi, 1982 Anayasası’nın, siyasi partilerin yapılanma, örgütlenme ve çalışma koşullarına getirdiği, çoğulcu yazısının devamını oku

Kotalar Bize Dar, Rotamız İktidar! Tarih: 3 Nisan 1930. Yer: Ankara Türk Ocağı. Musiki Muallim Mektebi öğretmenlerinden, 22 yaşındaki genç bir kadın, kadınların seçme ve seçilme hakkı konusunda bir konferans veriyor. Salonda kadınlar ve erkekler bir arada oturuyor. İzleyenler arasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Meclis Başkanı Kazım Özalp, Başbakan İsmet İnönü ve milletvekilleri var. Genç yazısının devamını oku

Parti İçi Demokrasi ve Ön Seçim Temsili demokrasilerde oy hakkının en temel işlevini milletvekillerinin tespiti oluşturur. Genel seçimden evvel gerçekleştirilen milletvekili adaylarının tayin edilmesi işlemi bu sürecin önemli bir parçası olarak değerlendirilebilir. Bu çerçevede ön seçim, demokratik bir aday tespit usulü olarak ortaya çıkar. Adayların ön seçim yöntemiyle saptanması, oy hakkının işlevselliğini artıran ve siyasal yazısının devamını oku

Siyasal Hayatımızı Demokratikleştirmek CHP olarak siyasetin demokratikleşmesi ve demokratik katılımın gelişmesi için önerilerde bulunuyoruz. Bunların başında yeni bir anayasanın yapılması ve parlamenter sistemi dönülmesi yer alıyor. Yine bu kapsamda Türkiye’nin darbe hukukundan arındırılmasının ve siyasal hayatın demokratikleştirilmesinin üzerinde önemle duruyoruz. “Milletin vekilini millet seçecek” derken de temsili demokrasinin çağdaş kısıtlarının farkında olarak seçmenlerin, partilerin aday yazısının devamını oku

Siyasi Partiler Kanunu, Demokrasi ve Katılımcılık İçin Ne Kadar Elverişli? Türkiye’de siyasetin demokratikleşmesi ve katılımın artırılması konusu gündeme geldiğinde, 1982 Anayasasının değişmesi gerekliliğinden sonra belki de en çok tartışılan konu Siyasi Partiler Kanunu ve seçim mevzuatında değişiklik beklentisi olmuştur. Gerçekten de, siyasi partilerin kuruluşundan örgütlenmesine, seçimlere katılımından aday tespitine ve disiplin hükümlerine kadar pek çok yazısının devamını oku

Cumhuriyet, Kadın ve Siyaset Cumhuriyet’e dair çok şey söylendi, yazıldı, çizildi. Zaman içinde kimi tanımlamalar değişti, kimi tanımlamalarsa yerli yerine oturdu ama her durumda özgürlükçü, bağımsız, demokrasiyle taçlanmış  bir Cumhuriyet ideali kararlılığımız olmaya devam etti. Cumhuriyet, her şeyden önce bir özgürlük vaadidir. İktidarın padişah ve efradından alınarak halka verilmesi, halkın özgürce kendi kendini yönetmesi bu yazısının devamını oku

Siyasetin Demokratikleşmesi Güçlü bir demokrasi için güçlü demokratik siyasal kurumlara ihtiyaç vardır. Otoriter rejimler önce demokratik siyasal kurumları zayıflatır, fırsat bulduğunda yok eder ve yerine otoriter siyasal kurumlar inşa eder. Türkiye tarihinde demokratik siyasal kurumların oluşumu sürecinde önemli kırılma dönemleri yaşanmıştır. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra başta anayasa olmak üzere siyasi partiler ve seçim kanunları yazısının devamını oku