Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Nedir? Toplumsal Cinsiyet deyince insanların cinsel biyolojisinden değil, onları toplumsal iktidar ilişkileri içinde kadın ya da erkek olarak adlandıran ilişkiler ve yapılardan bahsediyoruz. Yani biyolojinin değil toplumun cinsel aidiyetlerden ne beklediğini ve nasıl konumlandırdığını kastediyoruz. Yani cinsiyetin biyolojik sonuçlarından değil, bireylerin kadın erkek diye toplumsal iktidar ilişkileri içinde ne tür insanlara dönüştüğünü yazısının devamını oku

Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ve Patriarkaya Karşı Mücadele “Şurasını iyi bilmek gerekir ki ne erkekler kadınlara hizmetkâr, ne de kadınlar erkeklere cariye olmak için yaratılmıştır… El ve ayak, göz, akıl gibi vasıtalarda bizim erkeklerden ne farkımız vardır? Biz de insan değil miyiz? Yalnız cinsimizin ayrı oluşu mu bu halde kalmamıza sebep olmuştur? Bunu hiçbir sağduyu yazısının devamını oku

Türkiye’de Kadın İstihdam Oranları Artırılmalı İşgücü piyasalarının takibi açısından en önemli göstergelerden biri istihdam oranıdır. İstihdam oranı, çalışma çağında olan nüfusun ne kadarının beşeri sermayesinden ekonomik sistem içerisinde faydalanıldığını gösterir. İstihdam oranlarının takibi hem ekonomik kaynakların etkin kullanımı açısından hem de hanelerin gelir kaynaklarına erişimi ve gelirin haneler arası paylaşımı açısından önem teşkil eder. Benzer yazısının devamını oku

Pandemi Kadınların Siyasetten Dışlanmasına Neden Oluyor Koronavirüs salgını, yaşamın her alanını etkilediği gibi dünyadaki siyasi süreçleri de aksatmaya devam ediyor. Birçok parlamento faaliyetlerini askıya aldı ya da sınırlandırdı. Türkiye de dahil çok sayıda ülkede halk sağlığı adına yurttaşların toplanma ve ifade özgürlüğü kısıtlandı ve 73 seçim ertelendi. Otoriter ve otoriter eğilimli liderler ise, güçlerini sonuna yazısının devamını oku

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka: AKP’yi Kadınlar İktidara Taşıdı,Kadınlar İktidardan İndirecek! İktidarın İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma kararı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın cinayetleri gibi pek çok konuyu CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile konuştuk. Söyleşiyi Burak Cop, Kerem Kılıçdaroğlu, Alican Özer ve Düzgün Arslantaş gerçekleştirdi. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Aylin Nazlıaka: yazısının devamını oku

Türkiye’nin Yol Ayrımında İstanbul Sözleşmesi’nin Anlamı Çok uzun süredir, günden güne daha da belirginleşen bir şekilde ülkemizin geleceği için bir yol ayrımında bulunuyoruz. İktidarın siyasi tercihleriyle şekillendirdiği bozuk düzen günlük yaşantımızın her alanına sirayet etmiş durumda. Her birimiz belki farklı kelimelerle niteliyoruz bu sorun bütününü; ama öyle ya da böyle aynı karanlığın tarifi oluyor bu. yazısının devamını oku

DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE’DE KÜRT SORUNU OLMAZ! Hayat kağıt üzerinde yazanla, gerçek arasındaki farkı her zaman bize yaşatarak öğretir. Haklı olarak fazlasıyla eleştirdiğimiz ve değiştirilmesini istediğimiz mevcut Anayasa ve kanunlarda bile Türkiye’de yurttaşlar eşit, eşit yurttaşlık var! “Eşit yurttaşlık” ve “eşit muamele” Anayasa ve kanunlarda tanınıp kabul edilen iki önemli kavram!“Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî yazısının devamını oku

Etnisite Nedir ve Nasıl Algılanmalıdır? Günümüz dünyasında kulağımıza en fazla çalınan politik terimlerden birisi şüphesiz ki etnisite/etnik grup kavramıdır. Hem akademik ve entelektüel çalışmalarda hem de güncel siyasi tartışmalarda sıkça kullanılan bu kavram ülkemizde geleneksel olarak savaş, ayrımcılık, bölücülük gibi olgularla birlikte düşünüldüğünden kitleler nezdinde negatif çağrışımlara sahiptir. Bu durumda ise yerleşik önyargılar terimin kavramsal yazısının devamını oku

Kürt Kimliğinin Siyasallaşmasının Evrimi Türkiye’de demokratik ve rekabetçi siyasete geçişle birlikte Kürt kimliğinin siyasallaşması önemli bir gelişme göstermiştir. Son dönemde yapılan seçimler bu siyasallaşma sürecinin güçlü bir mobilizasyon kapasitesi yarattığını da göstermektedir. Her ne kadar HDP mecliste grubu bulunması itibariyle bu alanda öne çıksa da farklı eğilimleri yansıtan birçok parti ve aktörün varlığı not edilmelidir. yazısının devamını oku

Demokrasi Bloku, Kürt Sorunu ve İkinci Yüzyıl Yirminci yüzyıl Ulus-devletlerin kurulması, bunu başaran her toplumda sancılı ve dönüştürücü bir süreç olmuştur. Bu esnada, iyileşmesi uzun soluklu demokratikleşme çabalarıyla at başı giden ve söz konusu toplumları zorlayan kurucu kırılmalara yol açmıştır. Brezilya’da son on yıllarda gerçekleşen demokratikleşme ve “kapsayıcı bir halk olma” mücadelesi üzerine mükemmel bir yazısının devamını oku