Kusurlu yönetim:  Türkiye’deki Yolsuzluğa Bir Bakış

Giriş Yolsuzluk oranı konusunda, Danimarka ve Norveç gibi ülkeler en temiz ülkeler liginde zirvede yer alıyor. Nijerya, Somali, Bangladeş gibi ülkeler ise son sıralara yakın. Türkiye maalesef bu listelerde ‘temiz’ ülkeler liginde değil, yolsuzluğa batmış ve bununla mücadele etmeyen ülkeler liginde yarışıyor. 20 yıllık AKP hükümeti de beşli çetelerle, mafyalarla, adam kayırmacılıkla, rantiye ekonomi ve“Kusurlu yönetim:  Türkiye’deki Yolsuzluğa Bir Bakış” yazısının devamını oku

Greco Nedir?

“GRECO, Değerlendirme Raporu’ndan bu yana hiçbir gelişme kaydedilmemiş olmasını üzüntüyle karşılamaktadır” Bu ifade Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO)’nun siyaset ve yargı konusunda Türkiye’ye yönelik tavsiyelerinin yer aldığı Dördüncü Aşama Değerlendirmesi Raporu’ndan. GRECO, 1999’da Avrupa Konseyi tarafından devletlerin yolsuzlukla mücadele standartlarına uyumunu denetlemek amacıyla kuruldu. Devletlerin yolsuzlukla ilintili yasal çerçeve ve ilkelere uyumunu izlemek“Greco Nedir?” yazısının devamını oku

Türkiye’de Yandaş Kapitalizmi

Hukukun üstünlüğünün yetersiz olduğu yer ve zamanlarda; yerel çapta kabadayılar ve daha organize olmuş çeteler hem nizamın sağlanmasında hem de iktisadi faaliyetlerde etkin hale gelirler. Suç örgütleri kurumsallaşarak mafyaya dönüşür ve suç unsuruyla elde edilen gelirlerin büyümesiyle kara para aklamak özel yapıların kurulmasını gerektirir. Paralel bir yapı olarak yasal iş ticari işletmeler açılır. Tüm bu“Türkiye’de Yandaş Kapitalizmi” yazısının devamını oku

Yolsuzluk Rejiminin Yapısal Sorunları

  Kimileri için fazlasıyla teknik, kimileri için ise fazlası ile hayati olan yolsuzluk, demokratik rejimleri içeriden kemiren en büyük sistematik tehditlerden bir tanesi, belki de en önemlilerindendir. Yolsuzluk dendiğinde bireysel düzeyde verilen rüşvetler ya da devlet kurumlarında daha geniş kapsamlı sürdürülen kayırmacılık gibi örnekler akla geliyor. Ancak yolsuzluk çok daha kapsamlı, yasal ve yasal olmayan“Yolsuzluk Rejiminin Yapısal Sorunları” yazısının devamını oku

Lobicilik ve Yolsuzlukla Mücadele

Devletle vatandaşların ilişkisi siyaset biliminin temel konusudur. Kamu yararının temsilcisi olarak devlet, vatandaşlardan aldığı yetki ve kaynakları toplumun kollektif yararına kullanır. En azından böyle olacağı varsayımı, devletin meşruiyeti açısından elzemdir. Ancak zaman zaman devleti vatandaş adına yönetenler bu yetki ve kaynakları kendi çıkarlarına kullanabilirler. Buna genel olarak yolsuzluk diyoruz. Yolsuzluk (veya onun uygulamada ortaya çıkan“Lobicilik ve Yolsuzlukla Mücadele” yazısının devamını oku

Susurluk Sadece Kod Adıydı

 Sedat Peker’in videolarını soluksuz izleyenlerden kaçı Abdullah Çatlı’nın adını duymuştur acaba? Çatlı’nın ölümünün üstünden 26 yıl geçti, Türkiye’de ortalama yaş 30…Yani her iki ismi de tanıyan sayısının -yaşıtım kıdemli yurttaşlar dışında- çok fazla olamayacağı aşikâr.   Çeyrek asır arayla sahne ışıklarını üstünde toplayan adeta pop-star şöhreti yakalayan iki ismin fazla bir benzerliği de yok zaten;“Susurluk Sadece Kod Adıydı” yazısının devamını oku

Suça Sürüklenen, Sürekli Yoksul Çocuklar

Yoksulluk haklara erişememe halidir yani fırsatlara erişememe hali, çocuklarda ailenin erişemediği fırsatlardan zorunlu olarak mahrumiyet yaşarlar. Çocuk yoksulluğu yoksulluk içinde yaşama durumunu ifade eder. Çünkü çocuk aileye bağımlıdır, yoksul aileler de kolaylıkla durumlarını değiştiremezler. Yoksulluk içinde büyüyen çocuklar sağlık, eğitim gibi alanlarda sorunlar yaşarlar, yoksulluk çocukların gelişimine zarar verdiği gibi, fiziksel, duygusal cinsel istismar riskinin“Suça Sürüklenen, Sürekli Yoksul Çocuklar” yazısının devamını oku

Türkiye’de Çeteleşme

Türk siyasal hayatında son zamanlarda “çete” kavramı kamuoyunda sıkça yer almaktadır. Çete kavramı, Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ne göre iki anlama sahiptir. Birinci anlam olarak çete, “yasa dışı işler yapmak veya etrafındakileri korkutmak amacıyla bir araya gelmiş topluluk.” anlamına gelirken ikinci anlam olarak çete, “ordu birliklerinden olmayan silahlı küçük birlik” anlamına gelmektedir. Türk siyasal hayatındaki çete“Türkiye’de Çeteleşme” yazısının devamını oku

Türkiye’de Yolsuzlukla Mücadele ve Avrupa Birliği Adaylık Süreci: Neydi, Ne Oldu?

Türkiye’de yolsuzluk köklü bir sorun. 1999 yılında Helsinki Zirvesi’nde alınan karar ile başlayan Avrupa Birliği (AB) adaylık süreci yolsuzlukla mücadele alanında epeydir ertelenen yasal ve kurumsal reformları tetiklemiştir. Fakat bu reformların etkili bir sonuca yol açtığını söylemek zor.  Bu yazı, AB adaylık sürecinde yapılan ve yolsuzlukla mücadeleyi taahhüt eden reformların günümüze dek izini sürüyor ve“Türkiye’de Yolsuzlukla Mücadele ve Avrupa Birliği Adaylık Süreci: Neydi, Ne Oldu?” yazısının devamını oku

İkinci Yüzyıla Yeni Bir Yol Haritası

Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken Türkiye bir yol ayrımında. Hem çoğulcu, uzlaşmacı demokratik parlamenter rejime dönüş, hem de artık sürdürülemez bir ekonomik modelin değişimi kaçınılmaz. Her iki alanda gerekli olan ‘taşıyıcı kolonun’ hukukun üstünlüğünün sarsılmayacak biçimde tesisi olduğuna da hiç şüphe yok. Ekonomik model hem yurttaşlarının son 10 yılda aynı yerde duran gelir seviyesi ile patinaj“İkinci Yüzyıla Yeni Bir Yol Haritası” yazısının devamını oku