Cumhuriyet’in 2’nci yüzyılında belediyelerin hedefleri

Gelecek yıl, Cumhuriyetimizin 100’ncü yılını kutlayacağız. Ulu Önder Atatürk’ün bizlere en büyük armağanı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, geride bıraktığımız 99 yılda çok ve büyük işler başardı. Ülke olarak her alanda çalışmaya, gelişmeye devam edecek, hedeflerimize ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Cumhuriyetin 2’nci yüzyılında belediyelerimizin hedeflerinin neler olması gerektiğine ilişkin söylemem gereken ilk şey“Cumhuriyet’in 2’nci yüzyılında belediyelerin hedefleri” yazısının devamını oku

Bir yerbilimci gözüyle Kanal İstanbul

GİRİŞ Yapılması düşünülen Kanal İstanbul Küçükçekmece Lagünü, Sazlıdere ve Baklalıdere Vadileri boyunca ilerleyerek Terkos Barajının hemen doğusundan Karadeniz’e kavuşur. Marmara Denizi ile Karadeniz arasında yapay bir boğaz oluşturacak bu su yolunun günümüz inşaat teknolojileri ile gerçekleştirilmesi mümkündür. Ancak Kanal güzergahının, jeolojik/hidrojeolojik, jeofizik/sismolojik, jeoteknik ve çevresel özelliklerinin inşaat sırasında ve sonrasında ciddi sorunlar oluşturacağı olasıdır. Bu“Bir yerbilimci gözüyle Kanal İstanbul” yazısının devamını oku

Ekosistem hakkında CHP ne diyor?

Cumhuriyet Halk Partisi insanın doğa ile olan ilişkisini doğa hakları kavramı çerçevesinde ele almaktadır. Doğa tüm formları ile var olma ve kendini yenileme haklarına sahiptir. İnsanın yaşama ve daha kaliteli bir hayat sürme haklarının temeli bu haklara dayanmaktadır. CHP bu anlayış çerçevesinde, doğayı insanın mülkü olarak gören, doğal kaynakları sınırsızca ve sorumsuzca tüketen politikaları reddetmektedir.“Ekosistem hakkında CHP ne diyor?” yazısının devamını oku

İklim krizi ve ekoloji

İklim değişikliği, ağırlıklı olarak insan faaliyetleri sonucu ortaya çıkan sera gazlarının (karbondioksit, metan, diazot monoksit, ozon vb.) atmosferdeki yoğunluğunun artmasıyla, küresel sıcaklığın yükselmesi ve ortalama iklim değerlerinin değişmesidir. İklim değişikliğinin artık görmezden gelinemeyecek bir ‘acil durum’ halini almasına ise iklim krizi adı veriliyor. İklim krizi günümüzün en önemli meselelerinden biridir çünkü çok sayıda faaliyeti kapsar“İklim krizi ve ekoloji” yazısının devamını oku

İklim krizi güçlü yerel yönetimler olmadan çözülemez

İklim krizi, insanlığın geleceğini tehdit eden en önemli sorunlardan birisidir. Çevre sorunları içinde ise en başta gelen sorun olduğuna şüphe yok. İklim değişikliğinin, diğer çevre sorunları üzerinde çarpan etkisi yaptığını ve bu sorunların şiddet ve hızını arttırdığını biliyoruz. Değişen iklimsel koşullar sadece insanların değil, diğer canlı türlerinin de bulundukları yerlerde yaşamlarını sürdürmelerini güçleştiriyor, bu da“İklim krizi güçlü yerel yönetimler olmadan çözülemez” yazısının devamını oku

Zaman daralıyor, gezegenimiz hızla ısınıyor

Gezegenimiz, Kuzey Kutbu’ndan Güney Kutbu’na kadar ısınıyor. Küresel ortalama yüzey sıcaklığı 1900’lerin başından beri, 1,1 santigrat derecenin üzerinde, hatta hassas kutup bölgelerinde daha da arttı. Ve yükselen sıcaklıkların etkileri uzak bir geleceği beklemiyor – küresel ısınmanın etkileri şu anda ortaya çıkıyor. Artan sıcaklıklar, buzulları eritiyor, yağış düzenlerini ve ekosistemleri değiştiriyor. Birçok insan küresel ısınma ve“Zaman daralıyor, gezegenimiz hızla ısınıyor” yazısının devamını oku

İklim krizi, iklim politikaları ve Türkiye

1- GİRİŞ Sanayi Devrimi’ni takip eden süreçte, insanlığın kurduğu ekonomik sistem, gezegenimizin iklimini önceki dönemlerle kıyaslanamayacak kadar köklü bir değişime uğratmıştır. Atmosferdeki karbon ve metan gibi sera gazları (GHG’ler) son iki yüzyılda önemli ölçüde artmış ve benzeri görülmemiş bir düzeye ulaşmıştır. Sanayileşmeden önce milyonda 280 parça (ppm) olan atmosferik küresel karbondioksit (CO2) konsantrasyonu, 1980’lerde 350“İklim krizi, iklim politikaları ve Türkiye” yazısının devamını oku

Küresel iklim krizi

1992 tarihli Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi gezegenin karşı karşıya olduğu en ciddi çevresel tehditlerden birisi olan iklim değişikliğini “ Karşılaştırılabilir zaman dilimlerinde gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan veya dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik” olarak tanımlamaktadır. Bu değişiklik Sanayi Devriminden bu yana ivmelenerek artmış“Küresel iklim krizi” yazısının devamını oku

“Ekosistem Hakkı”nı anlamak ve adlandırmak

Yeryüzü tahribatı ve çevre kirliliği söz konusu olduğunda politik ana akımda iki kuvvetli eğilim dikkat çekiyor. Birincisi, bu tahribatı durdurmak yönünde atılacak adımları ancak ekonomik bir çıkar varsa yerine getirme ve ekonomik fırsata dönüştürme gayreti. İkincisi ise, doğal güzelliklerin, insanın ve gelecek kuşakların sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının hamasetle savunulması. Küresel olduğu kadar ulusal planda““Ekosistem Hakkı”nı anlamak ve adlandırmak” yazısının devamını oku

Türkiye yeşil adil dönüşümü nasıl başarır?

Ekoloji ve iklim politikaları uzun bir süre Türkiye’de kendine ancak güncel tartışmaların unutulmuş köşelerinde yer bulabildi. Hâlâ da daha büyük sorunlar çözüldükten sonra düşünülecek bir konu olarak görülmekte. Tartışmaların çerçevesi ekolojik yıkıma veya bu yıkımlara izin verecek yasal düzenlemelere gösterilen tepkilerle çizilmekte fakat politik tartışmalar bu noktadan ilerisine gidemiyor. Halbuki ekoloji ve iklim politikaları yediğimiz“Türkiye yeşil adil dönüşümü nasıl başarır?” yazısının devamını oku