Kürt Kimliğinin Siyasallaşmasının Evrimi Türkiye’de demokratik ve rekabetçi siyasete geçişle birlikte Kürt kimliğinin siyasallaşması önemli bir gelişme göstermiştir. Son dönemde yapılan seçimler bu siyasallaşma sürecinin güçlü bir mobilizasyon kapasitesi yarattığını da göstermektedir. Her ne kadar HDP mecliste grubu bulunması itibariyle bu alanda öne çıksa da farklı eğilimleri yansıtan birçok parti ve aktörün varlığı not edilmelidir. yazısının devamını oku

Demokrasi Bloku, Kürt Sorunu ve İkinci Yüzyıl Yirminci yüzyıl Ulus-devletlerin kurulması, bunu başaran her toplumda sancılı ve dönüştürücü bir süreç olmuştur. Bu esnada, iyileşmesi uzun soluklu demokratikleşme çabalarıyla at başı giden ve söz konusu toplumları zorlayan kurucu kırılmalara yol açmıştır. Brezilya’da son on yıllarda gerçekleşen demokratikleşme ve “kapsayıcı bir halk olma” mücadelesi üzerine mükemmel bir yazısının devamını oku

Siyasi Partilerin Kapatılması Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 11. Maddesi toplantı ve dernek kurma özgürlüğü hakkından söz eder. Ama siyasal parti kurma hakkından söz etmez. 11. Maddenin siyasal partilere de uygulanması içtihat yoluyla gerçekleşti. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) v. Türkiye kararında (1998) AİHM Büyük Dairesi, siyasal partilerin işleyen bir demokrasi için vazgeçilmez kuruluşlar olduklarını yazısının devamını oku

Türkiye’de Toplumsal ve Barış ve Huzur Cumhuriyet Halk Partisi olarak son kurultayımızda kabul ettiğimiz İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi Cumhuriyetimizin ilk yüzyılından ikinci yüzyılına geçerken nasıl bir Türkiye istediğimizi ortaya koyan temel bir metin oldu. Bu metnin ikinci maddesinde Türkiye’nin toplumsal barış ve huzurunun önündeki engelleri üç başlık altında ele aldık ve bu alandaki çözüm önerilerimizi yazısının devamını oku

CHP Tartışmayı Başlatmalı, Mayınlı Araziye Girmelidir! Kendilerini “eşitlikçi, adil ve sosyal demokrasi ile yönetilen bir Türkiye’yi hayal edenleriz. Bizim hayalimizde tahakküm yerine demokratik müzakere, bilimsel çıktılar ve uygulanabilir eylemler var” diye tarif eden İVME Hareketi’nden Tilburg Üniversitesi Hukuk öğrencisi Anıl Kemal Aktaş, Koç Üniversitesi Siyaset Bilimi doktora öğrencisi Kemal Büyükyüksel ve akademisyen Onur Alp Yılmaz yazısının devamını oku

SHP Eski Genel Başkanı Murat Karayalçın: Kürt Sorunu Üniter Devlet Yapısında Çözülür! Kürt meselesi ile ilgili olarak Başbakan Yardımcılığı, Ankara BelediyeBaşkanlığı, SHP Genel Başkanlığı ve CHP milletvekilliği yapan Murat Karayalçın ile Yunus Emre ve Düzgün Arslantaş konuştu. Yunus Emre: Bu bölümde konuğumuz eski Genel Başkanımız Sayın Murat Karayalçın. Bir genel değerlendirme ile başlayabilir miyiz? Siz yazısının devamını oku

Demokrasi Yalnızca Anayasaya İlgili Hükümleri Yazarak Sağlanamaz! Yunus Emre, Şule Özsoy Boyunsuz ve Burak Bilgehan Özpek, Burak Cop’un soruları yanıtladı… Burak Cop: Sevgili Şule Özsoy Boyunsuz, Burak Bilgehan Özpek ve Yunus Emre; hoş geldiniz. Bu açık oturuma teşrif ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin temel meselelerini ele aldığımız bir serinin ilk oturumu için bir araya yazısının devamını oku

Sosyal Demokrat dünyada yeni bir fikir dergisi:İKİNCİ YÜZYIL Dergisi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin geçtiğimiz yıl yapılan olağan Kurultayı’nda bütün delegelerin oybirliği ile kabul edilen “İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi”nin temel yaklaşımlarını kamuoyuna taşımak, bu yaklaşımları farklı bakış açılarıyla tartışmak ve hayata geçmesine katkı sağlamak amacıyla yayın hayatına başladı.Gazeteciliğin ve dergiciliğin büyük sıkıntılar yaşadığı, basılı siyasi dergilerin giderek yazısının devamını oku

Nisan 2017’de Kaybettiğimiz Ne İdi? 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halkoylamasında ‘atı alanın Üsküdar’ı geçmesiyle’ kabul edilen ve 2018 yazında tüm hükümleriyle yürürlüğe giren anayasa değişiklikleri, Osmanlı-Türk anayasa tarihinin en vahim gelişmelerinden biridir. Bu toprağın anayasacılığı, sık aralıklarla yaşadığı olumsuzluklara ve çok partili yaşamda neredeyse her on yılda bir maruz kaldığı askeri müdahalelere rağmen, gelişimi yazısının devamını oku

Tek Kişinin İktidarını Ortak Bir İktidara Dönüştürmek İstiyoruz! “Demokrasiyi savunan herkesi peşinen kendi dostlarımız olarak kabul ediyoruz, çünkü şu anda Türkiye bir sivil darbe dönemi yaşıyor ve Türkiye’nin bu sivil darbeden süratle kurtulması gerekiyor… Bir dikta yönetimini belki de dünya siyaset tarihinde ilk kez sandığa giderek yeneceğiz, devr-i sabık da yaratmayacağız. Çünkü demokrasiyi savunanlar ya yazısının devamını oku