Devlet ekonomi ilişkisi ve vergi sorunsalını yeniden değerlendirmek

Devlet ekonomide patron mu, oyuncu mu, hakem mi olmalı? Devlet ekonomik hayatın tam olarak neresinde durmalı? Bu sorulara cevap arayan iktisatçılar yüz yıllardır tartışıp, teoriler geliştirdiler. Ancak genel olarak kalkınmayı önceleyen kamucu devlet anlayışı, kaynakların doğru kullanılabilmesi için devletin ekonomide daha aktif rol oynaması gerektiğini savunurken, liberal bakış kamunun ekonomik faaliyet alanlarından mümkün olduğunca uzak“Devlet ekonomi ilişkisi ve vergi sorunsalını yeniden değerlendirmek” yazısının devamını oku

Türkiye’de vergilerin gelir dağılımı üzerine etkileri

Ülkelerin gelir dağılımı adaletsizlikleriyle mücadelede ellerindeki en önemli araçlardan biri vergilemedir. Farklı gelir gruplarının kazançları ve/veya servetleri üzerinden elde edilecek vergi gelirlerinin daha düşük gelir gruplarına transferi ya da o gelir gruplarındaki bireylerin gelirlerinin artmasına yarayacak harcamaların finansmanına kanalize edilmeleriyle farklı gelir grupları arasındaki göreli gelir dengesi sağlanabilmektedir. Bazen vergilerin farklı gelir grupları arasındaki göreli“Türkiye’de vergilerin gelir dağılımı üzerine etkileri” yazısının devamını oku

Neoliberalizmden sonrası: Hak Temelli Kalkınma

Uzun bir süredir eskinin can çekiştiği, yeninin ise henüz doğmakta olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Kurulu düzen milyonlar için sürdürülemez bir yıkıcılığı beraberinde getirirken egemen güçler var olan düzeni kendi egemenliklerini koruyacak unsurlarıyla muhafaza etmek için büyük uğraş içindeler. Yeninin ne olacağına ilişkin reçeteyse, tıpkı dünya ve Türkiye tarihinin önceki kritik dönemeçlerinde olduğu gibi, siyasal ve“Neoliberalizmden sonrası: Hak Temelli Kalkınma” yazısının devamını oku

Küresel konjonktür değişirken Türkiye’de borçların durumu

Borcun tarihi aynı zamanda uygarlık tarihidir. Tarıma dayalı ilk toplumların ortaya çıkışıyla beraber, yani madeni veya kâğıt paranın icadından çok daha önce, insanlar gelişmiş bir kredi sistemiyle yaşayıp, mallarını bu yolla değiş tokuş edebilmekteydi. Bundan 5000-5500 yıl önce, tarihteki ilk yazılı metinler, felsefi bir düşünce, şiir, efsane, yasa, hatta savaş zaferinden değil; vergi ödemelerinden, borç“Küresel konjonktür değişirken Türkiye’de borçların durumu” yazısının devamını oku

Devlet, vergi ve iktisadi gelişme dün, bugün ve yarın

İktisadın en temel sorularından biri devletin ekonomideki ve iktisadi gelişme sürecindeki yeriyle ilgili. İktisadi gelişme için nasıl bir devlete ihtiyaç olduğu, devletin güçlü mü yoksa zayıf mı olması gerektiği yüzyıllardır tartışılıyor. Son dönemde gelişmiş ülkelerdeki iktisadi ve siyasal sorunlar ve Covid 19 salgınıyla birlikte devletin ekonomideki yeri tekrar gündeme geldi. Bir görüşe göre, bir ülkenin“Devlet, vergi ve iktisadi gelişme dün, bugün ve yarın” yazısının devamını oku

Vergilendirme, kamu harcamaları, vergi ve harcamaların millet adına denetimi konularında yeni bir toplum sözleşmesi

Devlet toplum ilişkilerini düzenleyen en temel konulardan biri vergilendirme konusu. CHP’nin kamu maliyesi ve vergilendirme konusunda temel görüşlerini sorarak başlamak istiyoruz. Bu konularda CHP’nin temel yaklaşımını anlatır mısınız? Ayrıca bu yaklaşım iktidarın uygulamalarından hangi farkları içeriyor? Kemal Kılıçdaroğlu: Evet, kamu maliyesi alanında devletin toplum ve bireyle ilişkisini gösterdiği en temel alanlardan biri, hatta birincisi “vergi”dir.“Vergilendirme, kamu harcamaları, vergi ve harcamaların millet adına denetimi konularında yeni bir toplum sözleşmesi” yazısının devamını oku

Cumhuriyet’in 2’nci yüzyılında belediyelerin hedefleri

Gelecek yıl, Cumhuriyetimizin 100’ncü yılını kutlayacağız. Ulu Önder Atatürk’ün bizlere en büyük armağanı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, geride bıraktığımız 99 yılda çok ve büyük işler başardı. Ülke olarak her alanda çalışmaya, gelişmeye devam edecek, hedeflerimize ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Cumhuriyetin 2’nci yüzyılında belediyelerimizin hedeflerinin neler olması gerektiğine ilişkin söylemem gereken ilk şey“Cumhuriyet’in 2’nci yüzyılında belediyelerin hedefleri” yazısının devamını oku

Bir yerbilimci gözüyle Kanal İstanbul

GİRİŞ Yapılması düşünülen Kanal İstanbul Küçükçekmece Lagünü, Sazlıdere ve Baklalıdere Vadileri boyunca ilerleyerek Terkos Barajının hemen doğusundan Karadeniz’e kavuşur. Marmara Denizi ile Karadeniz arasında yapay bir boğaz oluşturacak bu su yolunun günümüz inşaat teknolojileri ile gerçekleştirilmesi mümkündür. Ancak Kanal güzergahının, jeolojik/hidrojeolojik, jeofizik/sismolojik, jeoteknik ve çevresel özelliklerinin inşaat sırasında ve sonrasında ciddi sorunlar oluşturacağı olasıdır. Bu“Bir yerbilimci gözüyle Kanal İstanbul” yazısının devamını oku

Ekosistem hakkında CHP ne diyor?

Cumhuriyet Halk Partisi insanın doğa ile olan ilişkisini doğa hakları kavramı çerçevesinde ele almaktadır. Doğa tüm formları ile var olma ve kendini yenileme haklarına sahiptir. İnsanın yaşama ve daha kaliteli bir hayat sürme haklarının temeli bu haklara dayanmaktadır. CHP bu anlayış çerçevesinde, doğayı insanın mülkü olarak gören, doğal kaynakları sınırsızca ve sorumsuzca tüketen politikaları reddetmektedir.“Ekosistem hakkında CHP ne diyor?” yazısının devamını oku

İklim krizi ve ekoloji

İklim değişikliği, ağırlıklı olarak insan faaliyetleri sonucu ortaya çıkan sera gazlarının (karbondioksit, metan, diazot monoksit, ozon vb.) atmosferdeki yoğunluğunun artmasıyla, küresel sıcaklığın yükselmesi ve ortalama iklim değerlerinin değişmesidir. İklim değişikliğinin artık görmezden gelinemeyecek bir ‘acil durum’ halini almasına ise iklim krizi adı veriliyor. İklim krizi günümüzün en önemli meselelerinden biridir çünkü çok sayıda faaliyeti kapsar“İklim krizi ve ekoloji” yazısının devamını oku