İklim krizi güçlü yerel yönetimler olmadan çözülemez

İklim krizi, insanlığın geleceğini tehdit eden en önemli sorunlardan birisidir. Çevre sorunları içinde ise en başta gelen sorun olduğuna şüphe yok. İklim değişikliğinin, diğer çevre sorunları üzerinde çarpan etkisi yaptığını ve bu sorunların şiddet ve hızını arttırdığını biliyoruz. Değişen iklimsel koşullar sadece insanların değil, diğer canlı türlerinin de bulundukları yerlerde yaşamlarını sürdürmelerini güçleştiriyor, bu da“İklim krizi güçlü yerel yönetimler olmadan çözülemez” yazısının devamını oku

Zaman daralıyor, gezegenimiz hızla ısınıyor

Gezegenimiz, Kuzey Kutbu’ndan Güney Kutbu’na kadar ısınıyor. Küresel ortalama yüzey sıcaklığı 1900’lerin başından beri, 1,1 santigrat derecenin üzerinde, hatta hassas kutup bölgelerinde daha da arttı. Ve yükselen sıcaklıkların etkileri uzak bir geleceği beklemiyor – küresel ısınmanın etkileri şu anda ortaya çıkıyor. Artan sıcaklıklar, buzulları eritiyor, yağış düzenlerini ve ekosistemleri değiştiriyor. Birçok insan küresel ısınma ve“Zaman daralıyor, gezegenimiz hızla ısınıyor” yazısının devamını oku

İklim krizi, iklim politikaları ve Türkiye

1- GİRİŞ Sanayi Devrimi’ni takip eden süreçte, insanlığın kurduğu ekonomik sistem, gezegenimizin iklimini önceki dönemlerle kıyaslanamayacak kadar köklü bir değişime uğratmıştır. Atmosferdeki karbon ve metan gibi sera gazları (GHG’ler) son iki yüzyılda önemli ölçüde artmış ve benzeri görülmemiş bir düzeye ulaşmıştır. Sanayileşmeden önce milyonda 280 parça (ppm) olan atmosferik küresel karbondioksit (CO2) konsantrasyonu, 1980’lerde 350“İklim krizi, iklim politikaları ve Türkiye” yazısının devamını oku

Küresel iklim krizi

1992 tarihli Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi gezegenin karşı karşıya olduğu en ciddi çevresel tehditlerden birisi olan iklim değişikliğini “ Karşılaştırılabilir zaman dilimlerinde gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan veya dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik” olarak tanımlamaktadır. Bu değişiklik Sanayi Devriminden bu yana ivmelenerek artmış“Küresel iklim krizi” yazısının devamını oku

“Ekosistem Hakkı”nı anlamak ve adlandırmak

Yeryüzü tahribatı ve çevre kirliliği söz konusu olduğunda politik ana akımda iki kuvvetli eğilim dikkat çekiyor. Birincisi, bu tahribatı durdurmak yönünde atılacak adımları ancak ekonomik bir çıkar varsa yerine getirme ve ekonomik fırsata dönüştürme gayreti. İkincisi ise, doğal güzelliklerin, insanın ve gelecek kuşakların sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının hamasetle savunulması. Küresel olduğu kadar ulusal planda““Ekosistem Hakkı”nı anlamak ve adlandırmak” yazısının devamını oku

Türkiye yeşil adil dönüşümü nasıl başarır?

Ekoloji ve iklim politikaları uzun bir süre Türkiye’de kendine ancak güncel tartışmaların unutulmuş köşelerinde yer bulabildi. Hâlâ da daha büyük sorunlar çözüldükten sonra düşünülecek bir konu olarak görülmekte. Tartışmaların çerçevesi ekolojik yıkıma veya bu yıkımlara izin verecek yasal düzenlemelere gösterilen tepkilerle çizilmekte fakat politik tartışmalar bu noktadan ilerisine gidemiyor. Halbuki ekoloji ve iklim politikaları yediğimiz“Türkiye yeşil adil dönüşümü nasıl başarır?” yazısının devamını oku

İklim değişikliği ve çevre

Kentbilim Terimleri adıyla yayımlanan Sözlüğümde (İmge Yayınevi, Ankara, 2021, 3. Bası)küresel ısınma kavramını şöyle tanımlamışım: “İnsanların, evlerde ve işleyim yerlerinde kullandıkları yakıtın niteliğine bağlı olarak yerküreyi çepeçevre kuşatan havakürede (atmosferde) meydana gelen aşırı ısınma”. İklim Değişikliği Uluslararası Programı (International Programme for Climate Change) tarafından iklim değişikliği için verilen tanım da şöyle: “Doğal değişimler ya da“İklim değişikliği ve çevre” yazısının devamını oku

Altından ve petrolden değerli

FOX TV ana haber bülteninde, ekmek kuyruğunda bekleyen bir vatandaş anlatıyor: “İki gün önce yine burada beklerken tam bana sıra gelmişti ki, bir kadın araya girip mahcub ve utangaç bir şekilde, ‘Askıda ekmeğiniz var mı? Evde çocuklar aç…’ dedi. İçim parçalandı. Kadınlarımızın bu duruma düşmesi hiç normal değil…” Bir gün sonra 26 Mart Cumartesi akşamı“Altından ve petrolden değerli” yazısının devamını oku

Paris Anlaşması ve COP26 sonrası Türkiye iklim politikaları

Dünyamızın ısı kaynağı, güneşten gelen ışınlardan daha çok yeryüzünden yansıyan ışınlardır. Bu ışınlar karbondioksit, metan gazı, su buharı ve azot oksit gibi bazı gazlar tarafından tutulur ve ışınların bu gazlar tarafından tutulması “sera etkisi” olarak adlandırılır. Bu doğal etki ne yazık ki dünya üzerindeki karbondioksit ve yukarıda adı geçen diğer gazların miktarının artması ile fazlalaşmaya,“Paris Anlaşması ve COP26 sonrası Türkiye iklim politikaları” yazısının devamını oku

İklim krizinin merkezindeki ülke: Türkiye

Sanırım 18, 20 yaşlarındaydım Stephen Hawking’in Zamanın Kısa Tarihi’ni okuduğumda. O ana dek uzay, karadelikler, astrofizik çok uzak olduğum konulardı ve Hawking işte gayet anlaşılır bir dille beni o dünyanın içine sokmuştu. Hawking öldüğünde dünyanın gelmiş geçmiş en mühim fizikçilerinden biri olarak veda etmedi hayata. Aynı zamanda benim gibi sıradan insanların evrenle ilgili kafasındaki birçok“İklim krizinin merkezindeki ülke: Türkiye” yazısının devamını oku