Gençliğin Ekonomisi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken; birinci yüzyılın son 20 yılını yöneten AKP hükümetinin ekonomi politikalarının tüm topluma ama başta gençlere bedel ödettiğini görmekteyiz. Özellikle kamu kaynaklarının yanlış aktarımı sonucu ödenecek bedel artık ‘gençlerin geleceğinden’ öte gençlerin bile çocuklarının geleceğinin ipotek altına alındığını göstermekte. Belli müteahhit ve çıkar gruplarına %99’a varan sapmalarla verilen yap-işlet-devret ihalelerinin yazısının devamını oku

İşsizlik ve Yoksullaşmaya Karşı Bir Yanıt Olarak Bakım Ekonomisine Yatırımlar ve “Mor Ekonomi” Türkiye’nin 2018’de başlayan ekonomik krizi, 2020’de önce Covid-19 salgını ve hızla kötüleşen küresel ekonomik ortam ile, 2021’de ise giderek istikrarsızlaşan ve tutarlılığını yitiren ekonomi politikaları yönetimi ile giderek derinleşmekte. Bu krizin en önemli etkileri artan işsizlik, derinleşen yoksulluk ve eşitsizlikler. Bu kısa yazısının devamını oku

İddiasını Kaybetmiş Ülke Türkiye Her gece TV’lerde sarf edilen sözlere siz bakmayın… Her hafta grup toplantılarındaki diklenmelere de… Gazete köşelerinde yazılan menkıbelere ise hiç kulak asmayın… Ülke ekonomisi zorda, hem de çok büyük zorda. Bu zorluk salt ekonomik sorunlardan değil, aynı zamanda yaşamakta olduğumuz siyasi sorunlardan da kaynaklanmaktadır. İktidar sadece maruz kaldığımız ekonomik krizi çözme yazısının devamını oku

Yeni Sanayi Politikası ve Dijitalleşme “Dünle beraber gitti, cancağızımNe kadar söz varsa düne aitŞimdi yeni şeyler söylemek lazım.”Mevlana Celaleddin Rumi Kriz dönemleri aynı zamanda arayış dönemleridir. Krizden nasıl çıkılacağı, krizin bedelini kimin ödeyeceği, krizden sonra ne yapılacağına ilişkin arayışlar yoğunlaşır. Son yıllarda Türkiye’de “Yeni Ekonomi Programı”, “Yeni Ekonomi Modeli” gibi kavramların gündeme gelmesi de yaşanan yazısının devamını oku

Yayın Kurulu Üyemiz Alican Özer Sordu, Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan Cevapladı: İklim Krizi ve Ekonomiye Etkileri Alican Özer: Hocam ilk sorumuz iklim kriziyle ilgili. İklim krizi dünya için neden önemli? Erinç Yeldan: Birçok nedenden önemli. Bir defa her şeyden önce iktisatçının anladığı dilden konuşalım. İklim değişikliği iklim krizine dayalı ısı stresine bağlı iş kayıpları yazısının devamını oku

2022 Yılına Girerken Para Politikası ve Merkez Bankacılığı 2022 yılına girerken para politikası konusunda oldukça zor bir dönem bizi bekliyor. 2021 sene sonu enflasyonunun yüzde 5’lik hedefin en az beş katı olması beklenirken, 2022 yıl sonu beklentileri ise yüzde 30’ları aşıyor. İçerideki enflasyonist dinamiklere ek olarak, pandemi kaynaklı global enflasyona cevaben ABD Merkez Bankası FED’in yazısının devamını oku

Prof. Dr. Ziya Öniş, Genel Yayın Yönetmenimiz Doç. Dr. Yunus Emre’nin Sorularını Yanıtladı: Çoklu Krizler Karşısında Ekonomi, Demokrasi ve Dış Politika Yunus Emre: Hocam müsaadenizle yazılarınızda da gündeme getirdiğiniz bir konuyla başlayalım. Bir ülkedeki ekonomik durum ya da ekonominin performansı ile yönetim kalitesi, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve tabii dış politikadaki yönelim, dış politika yazısının devamını oku

Şevket Pamuk: Türkiye’de İktisadi Gelişme ve Siyaset UZUN DÖNEMLİ İKTİSADİ GELİŞME SİCİLİMİZ Türkiye’de kişi başına gelirler son 100 yılda yaklaşık oniki kat, son 70 yılda ise yaklaşık dokuz kat arttı. Bu gelir artışlarının temel nedeni üretimde daha yüksek verimlilik sağlayan yeni teknolojiler ve eğitimdir. Türkiye’nin yeni teknolojiler geliştirme kapasitesi yüksek olmasa da, ülke dışında geliştirilen yazısının devamını oku

24. Dönem CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli: Planlama ve Kalkınma Bir ülkenin kaynaklarının nerelere ve nasıl kullanılacağı konusu iktisat literatürünün en önemli konularından birisidir. Bu konunun tartışılması bizi ekonominin kaynak tahsis mekanizmalarına götürmektedir. Bir ekonomide iki temel kaynak tahsis mekanizması vardır. Bunlar piyasa ve planlamadır. Kaynakların piyasa tarafından tahsisinde arz ve talep unsurlarının şekillendirdiği yazısının devamını oku

CHP İstanbul Milletvekili M. Akif Hamzaçebi: Küreselleşme, Ekonomik Krizler ve Devletin Yeniden Keşfi İki kavram arasında farklar olduğu yönündeki görüşleri konumuz açısından ikinci plana bırakıyorum. 1929 Dünya Ekonomik Buhranından sonra çöken Avrupa ekonomilerini ayağa kaldırmak için Keynesyen politikaların geniş uygulama alanı bulması, İkinci Dünya Savaşının yarattığı yıkımın ardından tüm Avrupa ekonomilerinin yeniden kurulması ve toplumun yazısının devamını oku